Glossy Cleaning

Uw wensen inventariseren en vertalen naar een duidelijke offerte.

Schoonmaakwerkzaamheden in overeenstemming brengen met de wensen van de opdrachtgever, betekent dat we uw wensen eerst zorgvuldig doorpraten en inventariseren. Dit verwoorden wij in een duidelijke offerte met schoonmaakprogramma en uitvoeringsfrequentie, een openheid van zaken die verfrissend anders is in de relatie met onze opdrachtgever.
De zorg voor kwaliteit staat voorop! Met een perfecte werkvoorbereiding en uitvoering van de schoonmaakwerkzaamheden, een heldere communicatie en het werken met goed opgeleide, gemotiveerde medewerkers, ondersteund met duidelijke en overzichtelijke werkprogramma’s en de daarbij behorende uitvoeringsfrequenties.

Hoe vertaalt dit zich op de werkvloer?

De kwaliteit wordt gewaarborgd door de dagelijkse controle uitgevoerd door onze voorvrouw/man; eens per periode wordt er een controle steekproefsgewijs uitgevoerd op managementniveau.

Tevens is er een logboek voor de dagelijkse communicatie na kantoortijd. Dit biedt u de zekerheid dat gemaakte afspraken worden nagekomen. Bij eventuele ongemakken functioneert dit logboek als een schakel tussen uw organisatie en onze medewerkers. Vanzelfsprekend zal dit logboek tijdens onze controles uitgebreid aanbod komen.

Schoonmaakbedrijven Nijmegen